top of page
TARIFES
CIRCUITS D'AVENTURA

CIRCUIT PETIT COLOMER                 12 €         De 3 a 6 anys / + 1'00 metre / Acompanyant Obligat (gratuït)
                                                                                                                  / Repetició 2 €

CIRCUIT L'OLLETA                          15 €         A partir de 6 anys / + 1'20 metre / Acompanyant Obligat (no gratuït): 
                                                                                                                  -De 6 a 7 anys, 1 adult x 1 nen /es   
                                                                                                                  -De 7 a 9 anys, 1 adult x 4 nens/es
                                                                                                                  /Repetició 5 €

  CIRCUIT LA CABANA                       15 €         A partir de 7 anys / + 1'30 metre / Acompanyant Obligat (no gratuït): 
                                                                                                                  -De 7 a 8 anys, 1 adult x 1 nen /es   
                                                                                                                  -De 8 a 10 anys, 1 adult x 4 nens/es
                                                                                                                 /Repetició 5 €

CIRCUIT LA TOSCA                          15 €         A partir de 7 anys / + 1'30 metre / Acompanyant Obligat (no gratuït): 
                                                                                                                  -De 7 a 8 anys, 1 adult x 1 nen /es   
                                                                                                                  -De 8 a 10 anys, 1 adult x 4 nens/es
                                                                                                                 /Repetició 5 €

CIRCUIT LA BAUMA (INCLOU LA TOSCA)   22 €         A partir de 9 anys / + 1'30 metre / Acompanyant Obligat (no gratuït): 
                                                                                                               -De 9 a 10 anys, 1 adult x 1 nen /es   
                                                                                                               -De 10 a 12 anys, 1 adult x 4 nens/es
                                                                                                               /Repetició 7     (només vermell) 

CIRCUIT DE TIROLINES

CIRCUIT VOL DE L'ÀLIGA               18 €             Pes mín 30 kg - Pes màx 100 kg / A partir de 9 anys /
                                                                              / Acompanyant Obligat  a nens /es de menys de 12 anys
                                                                               /Repetició 12    

SECTOR D'ESCALADA

ROCO-TIROLINA     15€  1/2 h   / 20€  1 hora       A partir de 7 anys / + 1'20 metre / Acompanyant Obligat (no gratuït): 
                                                                      -De 7 a 9 anys, 1 adult x 1 nen /es 
                                                                      -De 10 a 12 anys, 1 adult x 4 nens/es
                          

CIRCUIT D'ORIENTACIÓ

CIRCUIT BÀSIC + DESCOBERTA     12 €                A partir de 9 anys / Activitat realitzable de manera autònoma /
                                                                               Acompanyant adult obligat a nens/es de - 12 anys

CIRC. AVANÇAT                            15 €             A partir de 9 anys /  Activitat realitzable de manera autònoma /
                            (inclou bàsic)                                Acompanyant adult obligat a nens de -12 anys / Grups mín 15 persones

COMBINACIONS

   
      
2 circuits BLAUS                                                                                                           =  20 €

       
2 circuits BLAUS + VERMELL                                                                                           =  27 €

       1
 circuit  BLAU  +  VOL DE L'ÀLIGA                                                                                    30 €

       1
 PACK ESTRELLA ( TOSCA +  VERMELL  +  VOL DE L'ÀLIGA  )                                              =  35 €

       1
 PACK COMPLET ( 2 circuits BLAUS +  VERMELL  +  VOL DE L'ÀLIGA  )                                 39 
       
      
       Circuit  BLAU afegit a circuits d'aventura                                                                         =   5 €

       Circuit  VERMELL afegit a circuits d'aventura                                                                    =   7 €


       Circuit de tirolines VOL DE L'ÀLIGA  afegit a 1 circuit d'aventura                                         =   15 €

       Circuit de tirolines VOL DE L'ÀLIGA  afegit a 2 o més circuits d'aventura                              =   12 €
 

Tots els preus d'aquesta pàgina són per persona i activitat realitzada el mateix dia
bottom of page