TARIFES
CIRCUITS D'AVENTURA

CIRCUIT PETIT COLOMER                 10 €         De 3 a 6 anys / + 1'00 metre / Acompanyant Obligat (gratuït)

                                                                                                                  / Repetició 2 €

CIRCUIT L'OLLETA                          14 €         A partir de 6 anys / + 1'20 metre / Acompanyant Obligat (no gratuït): 
                                                                                                                  -De 6 a 7 anys, 1 adult x 1 nen /es   
                                                                                                                  -De 7 a 9 anys, 1 adult x 4 nens/es
                                                                                                                  /Repetició 4 €

CIRCUIT LA CABANA                       14 €         A partir de 7 anys / + 1'30 metre / Acompanyant Obligat (no gratuït): 
                                                                                                                  -De 7 a 8 anys, 1 adult x 1 nen /es   
                                                                                                                  -De 8 a 10 anys, 1 adult x 4 nens/es
                                                                                                                 /Repetició 4 €

CIRCUIT LA TOSCA                          14 €         A partir de 7 anys / + 1'30 metre / Acompanyant Obligat (no gratuït): 
                                                                                                                  -De 7 a 8 anys, 1 adult x 1 nen /es   
                                                                                                                  -De 8 a 10 anys, 1 adult x 4 nens/es
                                                                                                                 /Repetició 4 €

CIRCUIT LA BAUMA                        20 €         A partir de 9 anys / + 1'30 metre / Acompanyant Obligat (no gratuït): 

                                                                                                               -De 9 a 10 anys, 1 adult x 1 nen /es   

                                                                                                               -De 10 a 12 anys, 1 adult x 4 nens/es

                     (INCLOU LA TOSCA)                                                               /Repetició 5 €    (només vermell) 

CIRCUIT DE TIROLINES

CIRCUIT VOL DE L'ÀLIGA               16 €             Pes mín 30 kg - Pes màx 100 kg / A partir de 9 anys /

                                                                              / Acompanyant Obligat  a nens /es de menys de 12 anys

                                                                               /Repetició 8 €   

SECTOR D'ESCALADA

ROCO-TIROLINA     14€  1/2 h   / 20€  1 hora       A partir de 7 anys / + 1'20 metre / Acompanyant Obligat (no gratuït): 

                                                                      -De 7 a 9 anys, 1 adult x 1 nen /es 

                                                                      -De 10 a 12 anys, 1 adult x 4 nens/es

                 (inclou accés a tot el sector)          

CIRCUIT D'ORIENTACIÓ

CIRCUIT BÀSIC + DESCOBERTA     10€                A partir de 9 anys / Activitat realitzable de manera autònoma /

                                                                               Acompanyant adult obligat a nens/es de - 12 anys

CIRC. AVANÇAT                            12 €             A partir de 9 anys /  Activitat realitzable de manera autònoma /

                            (inclou bàsic)                                Acompanyant adult obligat a nens de -12 anys / Grups mín 15 persones

COMBINACIONS

    BLAU   +  BLAU                                                                                                              =   18 €

    BLAU     BLAU    +    LA BAUMA                                                                                    =   25 €

    BLAU   +    VOL DE L'ÀLIGA                                                                                              =   25 € 

    BLAU   +   LA TOSCA      VOL DE L'ÀLIGA                                                                        =   28 €

    LA BAUMA  (inclou LA TOSCA)      +    VOL DE L'ÀLIGA                                                         =   30 €
 

Tots els preus d'aquesta pàgina són per persona i activitat realitzada el mateix dia