top of page

1 Circuit blau (OLLETA, CABANA o TOSCA)

A partir dels 6/8 anys

  • 1 hore
  • 15 euros
  • Location 1

Descripció del servei

(CAT) .EDAT: A partir dels 6/8 anys. .ALÇADA: 1.-A partir de 1'20 m d'alçada al circuit de l'Olleta. 2.-A partir de 1'30 m d'alçada al circuit de la Cabana o la Tosca. ​.CARACTERÍSTIQUES: Els circuits blaus són els més freqüentats i pensats per tots els públics, on es combinen les tirolines i jocs proposats com les pasarel.les, xarxes, ponts, lianes...). Disposen d'escapatòries en el transcurs del circuits on l'usuari pot decidir no continuar i finalitzar el circuit amb tirolina fins al terra. .DIFICULTAT: Mitja.​ .REQUISITS: ELs menors de 12 anys hauran de fer el circuit acompanyats per un adult: -per nens/es entre 7-8 anys: 1 adult per nen -per nens/es entre 9-12 anys: 1 adult per 3/4 nens/es.​ (ESP) .EDAD: A partir de los 6/8 años. .ALTURA: 1.-A partir de 1'20 m de altura en el circuito de la Olleta. 2.-A partir de 1'30 m de altura en el circuito de la Cabana o la Tosca. ​.CARACTERÍSTICAS: Los circuitos azules son los más frecuentados y pensados para todos los públicos, donde se combinan las tirolinas y juegos propuestos como las pasarelas, redes, puentes, lianas...). Disponen de escapatorias en el transcurso de los circuitos donde el usuario puede decidir no continuar y finalizar el circuito con tirolina hasta el suelo. .DIFICULTAD: Media. .REQUISITOS: Los menores de 12 años tendrán que hacer el circuito acompañados por un adulto: -para niños/as entre 7-8 años: 1 adulto por niño -para niños/as entre 9-12 años: 1 adulto por 3/4 niños/as. .DURADA: 0,30-0,45 h (ENG) .AGE: From 6/8 years. .HEIGHT: 1.-From a height of 1'20 m in the Olleta circuit. 2.-From a height of 1'30 m in the Cabana circuit or the Tosca ​.CHARACTERISTICS: The blue circuits are the most frequented and designed for all audiences, combining ziplines and proposed games such as walkways, nets, bridges, vines...). They have escape routes in the course of the circuits where the user can decide not to continue and end the circuit with a zipline to the ground. .DIFFICULTY: Medium.​ REQUIREMENTS: Children under the age of 12 must do the circuit accompanied by an adult: -for children between 7-8 years: 1 adult per child -for children between 9-12 years: 1 adult for 3/4 children.​


Pròximes sessions


POLÍTICA DE CANCELACIÓ

Per a cancelacions, comunicar-ho 12 hores abans de la visita. Per reserves amb compra, no es fan devolucions, es disposa d' 1 any per escollir una altra data.// Para cancelaciones, comunicar-lo 12 horas antes de la visita. Para reservas con compra, no se realizan devoluciones, se dispone de 1 año para escoger otra fecha.// For cancellations, notify 12 hours before the visit. For reservations with purchase, no refunds are made, you have 1 year to choose another date.


Dades de contacte

  • Camí de Auró, S/N, 17530 Gerona, Girona

    + 649640039

    info@estiulaventura.cat


bottom of page